พอดีจะไปทำบุญบ้านพักคนชรา ใครมีข้อมูล วานแนะนำด้วย

<< < (2/5) > >>

Ernestino:
สถานสงเคราะห์คนชรา (20 แห่ง)

1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว 90 ม.3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130 โทร. 0-5620-4039
E-mail : home_age@thai.com

2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 54/5 ม.10 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22170 โทร. 0-3943-7269

3. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 25 ม.13 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120 โทร. 0-3433-8412

4. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) 150/4 ม.4 ต.ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3453-1441

5. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 1/1 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
73000 โทร. 0-3425-5102

6. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ 62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7321-2904
E-mail : taksinyala@thaimail.com

7. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
(เชียงใหม่) 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000 โทร. 0-5327-8573

8. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
(โพธิ์กลาง) 583 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-2521
E-mail : banphoklang@hotmail.com 

9. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
(วัดม่วง) 38 ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-2490

10. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 1 บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
รับบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนชรา หรือจัดกิจกรรมร่วมกับคนชรา จัดเลี้ยงอาหารให้แก่คนชราฯ
เลขที่ 81 หมู่15 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร : 0-2455-1592 ,0-2413-1141
แฟกซ์ : 0-2413-1140
E-mail : banbangkhae@chaiyo.com 

11. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
 บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
69/4 ม.9 ซ.คลองหนองใหญ่ แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160 โทร. 0-2455-6318

12. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3824-1759

13. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์ บ้านโคกขี้หนู ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0-4461-6761

14. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 82 หมู่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-3706

15. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง 133 ม.2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-2340

16. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก 44/1 ม.4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-3464

17. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต 132 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7626-0446
E-mail : phuket_home@hotmail.com

18. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม 277 ม.8 ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000 โทร. 0-4372-1524

19. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 304 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 0-5347-1491

20. สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ 200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร. 0-3535-9277

@GuY:
อ้างจาก: Ernestino ที่ 05 เมษายน 2007, 14:04:41

สถานสงเคราะห์คนชรา (20 แห่ง)

1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว 90 ม.3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130 โทร. 0-5620-4039
E-mail : home_age@thai.com

2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 54/5 ม.10 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22170 โทร. 0-3943-7269

3. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 25 ม.13 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120 โทร. 0-3433-8412

4. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) 150/4 ม.4 ต.ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3453-1441

5. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 1/1 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
73000 โทร. 0-3425-5102

6. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ 62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7321-2904
E-mail : taksinyala@thaimail.com

7. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
(เชียงใหม่) 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000 โทร. 0-5327-8573

8. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
(โพธิ์กลาง) 583 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-2521
E-mail : banphoklang@hotmail.com 

9. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
(วัดม่วง) 38 ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-2490

10. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
81 ม.15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 0-2413-1141
E-mail : banbangkhae@chaiyo.com 

11. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
 บริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
69/4 ม.9 ซ.คลองหนองใหญ่ แขวงบางแค
เขตบางแค กทม. 10160 โทร. 0-2455-6318

12. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3824-1759

13. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์ บ้านโคกขี้หนู ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0-4461-6761

14. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 82 หมู่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-3706

15. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง 133 ม.2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-2340

16. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก 44/1 ม.4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-3464

17. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต 132 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7626-0446
E-mail : mailto:phuket_home@hotmail.com

18. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม 277 ม.8 ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000 โทร. 0-4372-1524

19. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 304 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 0-5347-1491

20. สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ 200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร. 0-3535-9277


ขอบคุณคับ

อยากรู้ งบประมาณคร่าวๆ ด้วย

@GuY:
สงสัยจะได้ทำบุญคนชรา กับถิ่นตัวเองสะแล้วงวดนี้

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) 150/4 ม.4 ต.ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3453-1441

ขอบคุณน้อง พีทมาก

neat_boy?:
อ้างจาก: aguy ที่ 05 เมษายน 2007, 13:53:38

อ้างจาก: CHEERAWATT ที่ 05 เมษายน 2007, 13:52:18

น่าจะมาที่แหลมฉบังครับ ติดทะเล วิวสวย เสร็จจากกิจกรรมก็มิตทิ่มต่อเลย ครับ ( บ้านพักคนชลาบางละมุง) ครับ


ชี้ทางด้วยคับ


ชลบุรีดีกว่าได้ทำบุญให้คุณยาย จากนั้นก็ไปเล่นโฟมต่อที่พัทยาด้วย จุ๊กกรู้
ถ้ามาวันที่10-11 มาถึงแถวบางแสนตอนกลางวัน ดทรเข้ามาจะพาไปทานอะไรอร่อยๆริมทะเล

สถานสงเคราะห์ฯ ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ขาเข้ากรุงเทพฯ (ถ้ามาจากกรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์จะอยู่ฝั่งขวามือ) หลักกิโลเมตรที่ 134 จุดสังเกตจะมีสถานสงเคราะห์ติดกันอยู่ 3 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์


การเดินทางจากกรุงเทพฯ

เส้นทางที่สะดวกที่สุดคือ เดินทางด้วยทางพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) วิ่งตรงไปทางพัทยา ก่อนถึงพัทยา จะมีทางต่างระดับไปยังนิคมฯ และท่าเรือแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ให้วิ่งไปจนถึง ถ.สุขุมวิท แล้วเลี้ยวซ้าย จะผ่านหน้านิคมฯ แหลมฉบัง ผ่านหน้าศูนย์การค้าแหลมทอง แหลมฉบัง ขับไปเรื่อยๆ และสังเกตหลักกิโลเมตรที่ 134 ซึ่งจะตรงกับจุดเลี้ยวและกลับรถ ให้เลี้ยวขวาเข้าสถานสงเคราะห์

@GuY:
อ้างจาก: neat_boy ที่ 05 เมษายน 2007, 14:20:43

อ้างจาก: aguy ที่ 05 เมษายน 2007, 13:53:38

อ้างจาก: CHEERAWATT ที่ 05 เมษายน 2007, 13:52:18

น่าจะมาที่แหลมฉบังครับ ติดทะเล วิวสวย เสร็จจากกิจกรรมก็มิตทิ่มต่อเลย ครับ ( บ้านพักคนชลาบางละมุง) ครับ


ชี้ทางด้วยคับ


ชลบุรีดีกว่าได้ทำบุญให้คุณยาย จากนั้นก็ไปเล่นโฟมต่อที่พัทยาด้วย จุ๊กกรู้
ถ้ามาวันที่10-11 มาถึงแถวบางแสนตอนกลางวัน ดทรเข้ามาจะพาไปทานอะไรอร่อยๆริมทะเล

สถานสงเคราะห์ฯ ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ขาเข้ากรุงเทพฯ (ถ้ามาจากกรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์จะอยู่ฝั่งขวามือ) หลักกิโลเมตรที่ 134 จุดสังเกตจะมีสถานสงเคราะห์ติดกันอยู่ 3 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์


การเดินทางจากกรุงเทพฯ

เส้นทางที่สะดวกที่สุดคือ เดินทางด้วยทางพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) วิ่งตรงไปทางพัทยา ก่อนถึงพัทยา จะมีทางต่างระดับไปยังนิคมฯ และท่าเรือแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ให้วิ่งไปจนถึง ถ.สุขุมวิท แล้วเลี้ยวซ้าย จะผ่านหน้านิคมฯ แหลมฉบัง ผ่านหน้าศูนย์การค้าแหลมทอง แหลมฉบัง ขับไปเรื่อยๆ และสังเกตหลักกิโลเมตรที่ 134 ซึ่งจะตรงกับจุดเลี้ยวและกลับรถ ให้เลี้ยวขวาเข้าสถานสงเคราะห์


ที่ ชล ก้อน่าสน  เพราะต่อทะเลได้

แต่..

1. ชลบุรีดีกว่าได้ทำบุญให้คุณยาย จากนั้นก็ไปเล่นโฟมต่อที่พัทยาด้วย จุ๊กกรู้...ไปกันทั้งบ้านเลยน้อง

2.ถ้ามาวันที่10-11 มาถึงแถวบางแสนตอนกลางวัน โทรเข้ามาจะพาไปทานอะไรอร่อยๆริมทะเล........เลี้ยงป่าว อิอิ


เด้วถามที่บ้านก่อนว่า   จะไปทะเล  หรือเอาใกล้บ้าน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว