การเคลมรถ

(1/1)

Mislead:
จะเอารถไปเคลม
มีวิธีแนะนำไหมค่ะ

j_nobita:
 :-[ ชนกระถาง เฉี่ยวกิ่งไม้ ครูดฟุตบาท เบียดกำแพง


 :-[ ห้ามโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนี ห้ามรถพี่ชายมาชน ห้ามจอดรถไว้ไม่รู้ใครมาเฉี่ยว


 :-[ แต่คร่าวๆว่ากฎใหม่ต้องเสียค่า exceed จุดละพันถ้าจำไม่ผิดนะครับ
เมื่อก่อนอ้างคู่กรณีแบบอย่างแรกจะไม่เสีย

Paris:
แจ้งเคลมทีละฝั่ง โดนตั้งแต่หัวยันท้าย คูกรณีเป็นต้นไม้ / รั้ว ฯลฯ

ไม่เสียแอคเซส  ควรแจ้งช่วงพลบค่ำ  มันสลัว ทำให้อ้างได้ง่าย

ที่เปลี่ยนแปลง

กระจกแตก ต้องเสียแอคเซส

ไม่มีคู่กรณี ต้องเสียแอคเซส

ชนแล้วหนี จำทะเบียนไม่ได้เสียแอคเซส

ชนแล้วหนี จำทะเบียนได้ไม่เสียแอคเซส แต่ต้องไปแจ้งความ

nonglays:
อัดเสาไฟฟ้า เอาให้ยับครับ

อิอิอิ :-*

Phat kung:
ชั้น 1 เคลมแห้ง ยังไงก็เสีค่าแอกเซฟ ชั้น 2,3 ไม่เสีย เพราะเคลมไม่ได้   ;D

แนะนำ วิธีง่ายที่สุด หาอู่ดี ๆ ๆ ๆ ๆ  ให้เค้าแนะนำ เรียกเคลมที่อู่ จบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ